Marc Blitzstein, amerikansk komponist. Studerte komposisjon med bl.a. Nadia Boulanger og Arnold Schönberg. Han virket i New York som komponist, librettist, musikkforfatter og foreleser. Mest kjent for sine sceniske verker, The Cradle Will Rock (1936) og No for an Answer (1940), verker som er folkelig musikkteater i tilslutning til, og med emner inspirert av, amerikansk arbeiderbevegelse.