Kurt Thomas, tysk komponist og dirigent, var i mellomkrigstiden en av de viktigste fornyere av tysk kirkemusikk. Thomaskantor i Leipzig 1957–60. Skrev kirkelige korverker (messe for a cappella-kor, 1925, Markuspassion, 1927), juleoratorium, oppstandelsesoratorium m.m.