Hendrik Andriessen, nederlandsk komponist og organist, far til Jurriaan Andriessen, bror av Willem Andriessen. 1937–49 direktør ved konservatoriet i Utrecht, 1949–57 direktør ved konservatoriet i Haag, 1952–62 professor i musikkhistorie ved universitetet i Nijmegen. Som komponist begynte han som senromantiker, men ble siden påvirket av fransk musikk og nyere musikkstrømninger, som 12-tonemusikk. Skrev en rekke orkesterverker, særlig kjent er Variasjoner og fuge over et tema av Johann Kuhnau (1935). Messene Missa in honorem Ss. Cordis (1917), Magnificat og Missa diatonica (1935), komposisjoner for kor, musikk for orgel og en del sanger, bl.a. Trois pastorales til tekster av Rimbaud, sanger som hører med blant de fineste som er komponert i Nederland i nyere tid.