Paul Ben-Haim, tysk-israelsk komponist. Emigrerte 1933 fra Tyskland og bosatte seg i Tel-Aviv, der han har virket som lærer i komposisjon ved konservatoriet. Ben-Haim har ofte benyttet orientalsk melodistoff i sine komposisjoner. Han har skrevet instrumentalmusikk, bl.a. symfonier og konserter, men vokalmusikken har også en fremtredende plass i hans produksjon.