Gottfried Berg, svensk komponist, musikklærer, organist og musikkritiker, en av de viktigste korkomponister i Sverige på 1900-tallet. Utdannet ved musikkonservatoriet i Stockholm. Stilistisk står han i kontrast til den romantiske svenske kortradisjonen (Peterson-Berger, Stenhammar, Alfvén), påvirket av nysakligheten og dens avromantiserte og nøkterne idealer fra senrenessansens vokalpolyfoni. Hans musikk er derfor stort sett polyfon (flerstemmig), modal (bruker kirketoneartene), og med teksten som utgangspunkt skapes ofte ujevne og uperiodiske fraser. Blant verkene kan nevnes: Tre latinske hymner (1931), De tempore (hymner for blandet kor, 1961), en mengde korsanger, både sakrale og profane, arrangementer (bl.a. av Bellmansanger), orgelverker, orkestersuiter, sanger, klaverstykker og korsamlinger.