Edvin Kallstenius, svensk komponist. Utdannet ved konservatoriet i Leipzig. 1928–46 knyttet til svensk radio som bibliotekar. Begynte sin skapende virksomhet i senromantisk stil. Senere mottok han impulser fra de forskjellige nye retninger, og fornyet seg helt til sine siste leveår da tolvtonestilen fanget hans interesse. Stor og allsidig produksjon, bl.a. 5 symfonier, klaverkonsert, kammermusikk (bl.a. 7 strykekvartetter), kantater, sanger og klaverkomposisjoner.