Ferruccio Busoni, italiensk komponist, pianist, dirigent og musikkteoretiker. Debuterte 7 år gammel som pianist. Ble etter omfattende konsertreiser lærer ved konservatoriet i Helsinki 1888, 1890 i Moskva, 1891–93 i Boston, bodde senere for det meste i Berlin. I sine komposisjoner sluttet han seg dels til de gamle mestre, dels eksperimenterte han med forskjellige retninger innen 1900-tallets musikk, bl.a. atonalitet og neoklassisisme. Han skrev selv librettoen til operaene Die Brautwahl (1912), Turandot (1917), Arlecchino (1917), Doktor Faust (fullført av P. Jarnach 1925). Videre skrev han orkesterverker, kammermusikk, klaverstykker og sanger. Spesielt kjent har Busoni vært for sine transkripsjoner av eldre komponister, bl.a. av Bach og Liszt. Musikkestetiske teorier har han behandlet i Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst (1907) og Von der Einheit der Musik (1922).