Josef Matthias Hauer, østerriksk komponist og musikkteoretiker. Autodidakt som komponist. Utviklet 1919 uavhengig av Schönberg en tolvtoneteknikk, fremlagt første gang i Vom Wesen des Musikalischen (1920). Hauer baserte sitt system teoretisk på 44 såkalte troper. Hans første tolvtonekomposisjon var Nomos for klaver og strykere (1919). Av andre komposisjoner kan nevnes syngespillet Die schwarze Spinne (1932) i tillegg til messer, kantater, fiolinkonsert (1928), klaverkonsert (1928), orkester- og kammermusikkverker, tallrike klaverstykker og sanger. Etter 1939 brukte han tittelen Zwölftonspiel på nesten alle sine verker. Skrifter: Deutung des Melos (1923), Vom Melos zur Pauke (1925/1966). Hauers komposisjoner, musikkteoretiske oppfatninger og estetiske grunnholdninger synes i de senere årene å ha fått større aktualitet.