Peder Gram, dansk komponist og orkesterleder. Elev av bl.a. Arthur Nikisch. 1918–32 dirigent for Dansk Koncertforening. Skrev tre symfonier, en fiolinkonsert, verket Avalon for sopran og orkester, romanser m.m. Formann i Samfundet til udgivelse af dansk musik, og for KODA, 1937–51 musikksjef ved Statsradiofonien. Utgav bl.a. en rekke småskrifter om musikk, essaysamlingen Moderne musik (1934) og Analytisk harmonilære (1947).