Jan Mul, nederlandsk komponist og organist. Studerte med bl.a. S. Dresden. Virket som organist 1931–60, underviste i komposisjon ved konservatoriet i Maastricht. Skrev mest kirkemusikk (korverker), men også operaer, kammermusikk og orgelverker.