Eduard Tubin, estisk-svensk komponist. Utdannet ved musikkonservatoriet i Tartu; lærer sst. 1940–44. Dirigent ved teaterorkesteret i Tartu 1931–44. 1945–72 knyttet til Drottningholmsteatern. Under påvirkning av Bartók og Kodály ble hans interesse for estisk folkemusikk vakt, og impulser derfra og fra Skrjabin og fransk impresjonisme gjenspeiler seg i hans egne verker. De omfatter bl.a. 10 symfonier, 2 fiolinkonserter, Concertino for klaver og orkester (1944–46), operaer, balletter, kammermusikk, kor- og solosanger, folketonebearbeidelser m.m.