Gustav Paulson, svensk komponist og organist. Fra 1929 knyttet til Gustav Adolfs kirke i Helsingborg. Hans store produksjon omfatter bl.a. 13 symfonier, flere konserter, oratorier, kammermusikk, kor- og solosanger, orgelverker m.m. Han mottok sterke impulser fra Carl Nielsen og Paul Hindemith, senere også fra tolvtoneteknikken.