Klassisk musikk 1900–1950

Kunstmusikk, musikk som, i motsetning til folkemusikk, skriver seg fra bestemte, navngitte komponister, og i sin tradisjonelle form er laget for konsertmessig fremførelse. Tidligere var kunstmusikken knyttet til kirke og adel eller overklassen, nå blir den støttet gjennom offentlige institusjoner (for eksempel orkestre, opera eller utdanningssystemer). Hele artikkelen

Fagansvarlig

Magnar Breivik

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 2 kategorier:

  1. Internasjonale klassiske komponister og verker 1900–1950
  2. Norske klassiske komponister og verker 1900–1950

Inneholder 6 artikler: