Klassisk musikk 1900–1950

Fagansvarlig

Magnar Breivik

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 2 kategorier:

  1. Internasjonale klassiske komponister og verker 1900–1950
  2. Norske klassiske komponister og verker 1900–1950

Inneholder 6 artikler: