Rudolf Wagner-Régeny, rumensk-tysk komponist. 1950 professor ved musikkhøyskolen i Øst-Berlin. Hans tidlige komposisjoner var påvirket av F. Busoni, K. Weill og A. Schönberg; teatersamarbeid med C. Neher og B. Brecht fikk også stor betydning for utviklingen av hans stil. Skrev bl.a. operaer (Der Günstling, 1935, Persische Episode, 1952, Das Bergwerk zu Falun, 1961), balletter (Tristan, 1958), orkesterverker og kammermusikk.