Florent Schmitt, fransk komponist, dirigent og pianist. Skrev sceniske verker (La tragédie de Salome, 1907, Le petit elfe Ferme-l'Oeil, 1924, etter H. C. Andersen), korverker, orkesterverker, kammermusikk, klaverstykker og sanger. Han opptrådte som dirigent og pianist i Europa og Amerika.