René Leibowitz, polsk-fransk dirigent og komponist, fra 1934 bosatt i Paris. Elev av Anton Webern, Arnold Schönberg, Maurice Ravel, Victor De Sabata, Pierre Monteux og Paul Dessau. 1946–54 dirigent ved fransk radios symfoniorkester. Som komponist tilhørte han Schönberg-skolen, og han forsøkte både i sine komposisjoner og i sine skrifter å videreutvikle Schönbergs ideer. Utgav flere bøker om tolvtonemusikk, mest kjent er Schoenberg et son école (1946). Komponerte operaer, symfonier, konsert for piano og orkester, en del kammermusikk m.m.