Erkki Gustav Melartin, finsk komponist. Elev av M. Wegelius. Kapellmester i Viborg 1908–11 og 1911–36 direktør for musikkinstituttet/-konservatoriet i Helsinki. Fikk stor betydning som lærer i komposisjon for yngre skapende kunstnere i landet. Hans egen musikk har gjennomgående et lyrisk preg, med påvirkning så vel fra den nasjonale linjen som fra modernistiske strømdrag i mellomkrigstiden. Av verker kan nevnes seks symfonier, symfoniske dikt, kammermusikk, operaen Aino (1909), en rekke klaverstykker og sanger (deriblant O Herre, jeg er meget trett).