Louis Horst, amerikansk komponist og danseteoretiker. Utdannet som pianist. Var musikalsk leder for Denishawn Dancers 1915–25, og kom der i kontakt med Martha Graham. Han samarbeidet med henne frem til 1948, og komponerte musikken til hennes tidlige balletter: Primitive Mysteries (1931), Frontier (1935) og El Penitente (1940). Senere arbeidet han ved de fleste moderne danseinstitusjoner i USA, og var en av de første som underviste i koreografi som særegen disiplin. Han grunnla og redigerte tidsskriftet Dance Observer (1933–63), og utgav bøkene Pre-classic Dance Forms (1937) og Modern Dance Forms (1961).