Ildebrando Pizzetti, italiensk komponist. Utdannet bl.a. ved konservatoriet i Parma. 1924–36 direktør for konservatoriet i Milano; 1936–58 professor og 1947–52 direktør ved Santa Cecilia-akademiet i Roma. Pizzetti var en forgrunnsskikkelse i moderne italiensk tonekunst. Hans tonespråk er moderat modernistisk innenfor en fri tonal stil. Skrev operaer, til dels til egne tekster, korverker, orkesterverker, kammermusikk og sanger. Utgav flere bøker.