Humphrey Searle, britisk komponist. Elev av John Ireland og Anton Webern. Han komponerte for det meste i tolvtonestil, men innflytelsen fra Liszt er i enkelte verker også tydelig. Skrev fem symfonier, orkesterverker med deklamasjon, to klaverkonserter og andre klaververker (Sonate, 1951), operaer, kammermusikk m.m. Utgav The Music of Liszt (1954), Twentieth Century Counterpoint (1954) og Ballet Music (1957).