petroleum (forurensning)

Artikkelstart

Utslipp fra petroleumsvirksomhet deles inn i utslipp til luft og utslipp til sjø. Ved petroleumsproduksjon på land skjer det også utslipp til vann og til grunnen. Produksjon og transport av olje og gass er kilden til størstedelen av utslippene, men også utbygging og leteaktivitet medfører utslipp.

Utslipp til luft

Utslipp til luft består hovedsakelig av karbondioksid (CO2), nitrogenoksider (NOx), flyktige organiske forbindelser (VOC) og metangass (CH4). Kraftproduksjon er hovedkilden til utslipp fra plattformer. Forbrenning av naturgass og diesel fører til utslipp av særlig CO2 og NOx. Gassavbrenning (fakling) forårsaker utslipp av CO2, NOx og små mengder lystgass (N2O), karbonmonoksid (CO) og uforbrente hydrokarboner.

Utslipp til luft skjer også under oljelasting, under transport og under lossing ved råoljeterminaler. Utslippene skyldes at olje fordamper og ventileres ut fra skipstankene. Utslippene ved fordamping består av metangass og VOC.

Utslipp til sjø

Utslipp til sjø består hovedsakelig av olje, kjemikalier og mineraler. Den viktigste kilden til oljeutslipp i sjøen er oljerester i produsert vann. Sammen med olje og gass følger det med store mengder naturlig formasjonsvann i brønnstrømmen fra undergrunnen. Vannet blir skilt fra oljen og gassen, renset og deretter sluppet ut i sjøen. Selv om vannet renses svært nøye, følger små mengder olje og kjemikalier med vannet ut i sjøen.

En annen kilde til oljeutslipp er fortrengningsvann fra plattformenes lagertanker. Når tankene tømmes, pumpes det inn ballastvann som erstatning for olje. Etter hvert som lagringsrommene igjen fylles med olje, pumpes vannet ut i sjøen. Vannet inneholder da små mengder olje. Utslipp kan også skyldes uhell og søl.

Boreaktivitetene forårsaker også utslipp til sjøen. Spesielt gjelder dette oljebasert boreslam som tidligere var den vanligste boreslamtypen. I dag benyttes det i økende grad vannbaserte borevæsker. På norsk sokkel er det bare i tilfeller der det stilles spesielt store krav til borevæskene, for eksempel ved høyavviks- eller horisontalboring at det benyttes oljebaserte borevæsker, og disse blir da ført i land for deponering eller reinjisert på feltet.

Store, akutte utslipp av petroleum kan skje ved ulykker, se oljeforurensning.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg