OPEC

OPEC. Organisasjonens merke.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

OPEC er en internasjonal organisasjon av 13 petroleumseksporterende land (2020). Ifølge organisasjonens statutter er OPECs formål å samordne medlemslandenes petroleumspolitikk og sikre stabile priser i internasjonale petroleumsmarkeder.

Faktaboks

Også kjent som
engelsk Organization of Petroleum Exporting Countries

OPEC skal også til enhver tid ivareta produsentlandenes interesser og sørge for at de har stabile inntekter, samt se til konsumentlandenes behov for regelmessig tilførsel av petroleum og investorenes interesse i en rimelig avkastning av sine kapitalinnsatser.

Bakgrunn

Bakgrunnen for etableringen av OPEC var langt på vei å skape en motvekt mot en gruppe av de største oljeselskapene, hvorav de mest kjente ofte ble omtalt som «de sju søstre». På 1970-tallet het «de sju søstre» Exxon, Gulf, Texaco, Mobil, Socal, BP og Shell. Senere har disse selskapene fusjonert til bare fire: Exxon-Mobil, Chevron, BP og Shell.

«De sju søstre» agerte i fellesskap som et kartell. Sammen med CFP/Total sto de åtte store alene for omtrent 90 prosent av den internasjonale råoljeutvinningen som kom ut på verdensmarkedet. De fem opprinnelige OPEC-landene sto på sin side for cirka 82 prosent av verdens eksport av råolje.

Historikk

OPEC ble etablert i september 1960 av Irak, Iran, Kuwait, Saudi-Arabia og Venezuela.

Senere sluttet følgende land seg til OPEC: Qatar i 1961, Indonesia og Libya i 1962, De forente arabiske emirater i 1967, Algerie i 1969, Nigeria i 1971, Ecuador i 1973, Gabon i 1975, Angola i 2007, Ekvatorial-Guinea i 2017 og Republikken Kongo i 2018.

Ecuador gikk ut av OPEC i desember 1992. Landet sluttet seg til OPEC igjen i oktober 2007, men gikk ut av organisasjonen i januar 2020. Indonesia suspenderte sitt medlemskap i januar 2009, men reaktiverte det igjen i januar 2016 for så å avslutte medlemskapet i november 2016. Gabon avsluttet sitt medlemskap i januar 1995, men sluttet seg til OPEC igjen i juli 2016. Qatar gikk ut av OPEC i januar 2019.

Se tabellen over de 13 nåværende medlemslandene til slutt i denne artikkelen.

Betydning

OPEC fikk et betydelig politisk gjennombrudd, og befestet sin senere maktposisjon under den såkalte oljekrisen 1973–1974. Her brukte medlemslandene, først og fremst fra OAPEC, redusert oljeforsyning og økte priser som et politisk virkemiddel i Midtøsten-konflikten i tilknytning til Yom Kippur-krigen (Oktoberkrigen) i 1973.

Prisregulering gjennom en kontrollert utvinning har senere vært et hovedanliggende for OPEC, som fastsetter produksjonskvoter for hvert medlemslands utvinning.

Imidlertid er kvotesystemet undergravd av enkelte medlemmer som har valgt å utvinne mer enn den tildelte kvoten, og dets virkning påvirkes også av utvinningen til store produsentland som står utenfor OPEC, særlig Russland, Mexico, Norge, Kasakhstan og Storbritannia.

Uenighet knyttet til kvoter har bidratt til å svekke OPEC. Samarbeidet har også i lengre perioder vært svekket av krig mellom medlemsland eller i produksjonsområdene: Golfkrigene mellom Iran og Irak (1980–1988) og mellom Irak og Kuwait (1990/1991), den angloamerikanske koalisjonens krigføring i Irak (fra 2003 til 2012) og borgerkrigene i Libya og Syria (fra 2011).

Til tross for sin relativt svekkede stilling har OPEC fortsatt potensiell makt ved å besitte en vesentlig del av verdens olje- og gassreserver.

Hovedkvarter og ministermøter

Hovedkvarteret ble i 1965 flyttet fra Genève i Sveits til Wien i Østerrike. Seks av medlemslandene (Algerie, De forente arabiske emirater, Irak, Kuwait, Libya og Saudi-Arabia) er også med i OAPEC.

OPECs øverste organ er ministermøtet som trer sammen to ganger i året.

OPECs generalsekretær er fra 2016 Mohammad Sanusi Barkindo fra Nigeria.

Medlemsland

År Land
1960 Irak, Iran, Kuwait, Saudi-Arabia og Venezuela
1962 Libya
1967 De forente arabiske emirater
1969 Algerie
1971 Nigeria
1975 Gabon (ikke medlem 1995-2016)
2007 Angola
2017 Ekvatorial-Guinea
2018 Republikken Kongo

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Helge Hveem, The Political Economy of Third World Producer Associations. Oslo: Universitetsforlaget, 1978.
  • Anthony Sampson, The Seven Sisters: The Great Oil Companies and The World They Shaped. New York: Viking Press, 1975.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg