Verdens påviste oljereserver, målt i antall milliarder fat.

Påviste oljereserver av OPEC Annual Statistical Bulletin 2018. CC BY SA 3.0

Petroleumsleting, undersøkelser (geofysiske metoder eller prøveboring) for å finne drivbare forekomster av petroleum.

Boring er nødvendig for sikkert å kunne påvise et petroleumsreservoar, men boring av undersøkelsesbrønner er kostbart, særlig når områdene som skal undersøkes ligger under havbunnen og reservoarene ligger dypt, slik tilfellet er på norsk sokkel. Derfor leter man seg vanligvis frem til de mest lovende områder ved hjelp av ulike geologiske og geofysiske undersøkelser før boreprosessen begynner.

Petroleumsleting er sjansebetonet selv om moderne undersøkelsesmetoder har forbedret treffprosenten betraktelig.

Når studier av seismiske kart indikerer at mulighetene for å finne petroleum er gode, bores de første undersøkelsesbrønnene. Mobile borerigger brukes til dette. På land er det vanlig med standardiserte byggesett som transporteres til feltet med alt fra biler til helikoptre. Til havs brukes store flytende borerigger eller boreskip.

Samtidig som boringen foregår, måles bergartenes fysiske egenskaper i brønnhullet ved brønnlogging. De akustiske egenskapene til de ulike lagene kan direkte sammenholdes med seismikk-kartet. Med resistivitetsmålinger og målinger av naturlig gammastråling kan de enkelte lagene skilles med høy presisjon. Andre målemetoder forteller om porøsitet og vanninnhold i lagene.

Ved at man tar kjerneprøver fra brønnen kan bergartene studeres i detalj i laboratoriet. Dette er imidlertid en kostbar og tidkrevende teknikk som forbeholdes særlig interessante områder i brønnen. En annen teknikk er slamlogging, hvor borekakset som bringes opp med boreslammet analyseres kontinuerlig mens borekronen arbeider seg nedover. Borekakset kan fortelle geologen hvilken formasjon det bores i og kan gi viktig informasjon om innhold av hydrokarboner.

Et klassisk brønnloggeverktøy er dipmeteret som angir strøk og fall på bergartslagene. Det brukes derfor til å finne ut hvor neste letebrønn bør plasseres.

Er man svært heldig finner man petroleum på første forsøk, men som oftest er det detaljinformasjonen fra de første brønnene som gir grunnlag for senere vellykkede letebrønner. Hvis man finner olje eller gass, er det vanlig å bore ytterligere noen brønner for å kunne vurdere reservoarets størrelse og produktivitet (avgrensningsbrønner).

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.