NGL, kondenserbare komponenter i naturgass, dvs. etan, propan, butaner og tyngre fraksjoner. Se også naturgass.