Mobil Corporation, tidligere amerikansk oljeselskap med opprinnelse i Standard Oil Company of New York (Socony), en del av Standard Oil-trusten, som ble oppløst i 1911. Socony ble i 1931 sammensluttet med Vacuum Oil Company (grunnlagt i 1866) til Socony-Vacuum, fra 1955 under navnet Socony Mobil Oil Company, fra 1966 Mobil Oil Corporation og fra 1976 Mobil Corporation med hovedkontor i Fairfax, Virginia. Selskapet var et av verdens største oljeselskap og ble i 1999 sammensluttet med Exxon Corporation til Exxon Mobil Corporation, hvor Mobil fremdeles er et stort varemerke for petroleumsprodukter og bensinstasjoner.