Hovedpunkter i norsk petroleumsrett Forstørr Forminsk

 1. 1958

  Genevekonvensjon om kontinentalsokkel. Den bygde på et midtlinjeprinsipp, men avgrenset den til områder grunnere enn 200 meters dyp. Grensen kunne i følge konvensjonen utvides hvis det var mulig å utvinne naturressurser enda dypere.

 2. 1962

  Første søknad om konsesjon

 3. 1963

  Gjennom kontinentalsokkelloven proklamerer Norge statshøyhet over naturressursene på norsk kontinentalsokkel.

 4. 1965

  Delelinjeavtalen med Storbritannia. Avtalen bygde på midtlinjeprinsippet

 5. 1965

  Den første norske resolusjonen om petroleumsutvinning vedtas

 6. 1971

  Norge tiltrer Genevekonvensjonen av 1958 etter at delelinjeavtaler er avklart.

 7. 1985

  Norge får sin første petroleumslov.

 8. 1994

  Norge blir medlem i EØS.

 9. 1996

  En ny petroleumslov avløser loven fra 1985.

 10. 1997

  Petroleumsforskriften vedtas

Petroleumsretten er rettsreglene for petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

Norges rett til å utvinne gass og olje på Norges kontinentalsokkel hviler i dag på Havrettskonvensjonen av 1982 (se havrett). EU-retten setter rammer for myndighetenes styring av petroleumsvirksomheten, spesielt gjennom konsesjonsdirektivet, gassmarkedsdirektivet og forsyningsdirektivet. Disse direktivene er tatt inn i norsk lovgivning.

Petroleumsloven regulerer:

I tillegg regulerer loven markedsføring, transport, forsikring, sikkerhet, erstatningsansvar og avslutning av petroleumsvirksomhet.

Petroleumsforskriften utdyper loven med detaljer, mens petroleumsskatteloven regulerer skattleggingen petroleumsvirksomheten.

Olje og energidepartementet har hovedansvaret for å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk. Oljedirektoratet har ansvar med ressursforvaltningen og skal legge til rette for langsiktig ressurstilgang fra norsk petroleumsvirksomhet, og ivareta sikkerhetsmessige, miljømessige, teknologiske og økonomiske sider ved virksomheten. Petroleumstilsynet ivaretar kontroll av sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø.

Norsk oljehistorie startet på 60-tallet. I 1963 hevdet Norge myndighet (statshøyhet) over ressursene på norsk kontintentalsokkel. Den første kongelige resolusjon om petroleum kom i 1965, samme år som delelinjeavtalen med Storbritannia ble inngått. Den første norske petroleumsloven kom først i 1985.

Den nåværende petroleumsloven og petroleumsforskriften trådte i kraft i 1997.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.