petroleumsrett

Hovedpunkter i norsk petroleumsrett

1958

Genevekonvensjon om kontinentalsokkel. Den bygde på et midtlinjeprinsipp, men avgrenset den til områder grunnere enn 200 meters dyp. Grensen kunne i følge konvensjonen utvides hvis det var mulig å utvinne naturressurser enda dypere.

1962

Første søknad om konsesjon

1963

Gjennom kontinentalsokkelloven proklamerer Norge statshøyhet over naturressursene på norsk kontinentalsokkel.

1965

Delelinjeavtalen med Storbritannia. Avtalen bygde på midtlinjeprinsippet

1965

Den første norske resolusjonen om petroleumsutvinning vedtas

1971

Norge tiltrer Genevekonvensjonen av 1958 etter at delelinjeavtaler er avklart.

1985

Norge får sin første petroleumslov.

1994

Norge blir medlem i EØS.

1996

En ny petroleumslov avløser loven fra 1985.

1997

Petroleumsforskriften vedtas

Artikkelstart

Petroleumsretten er rettsreglene for petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

Faktaboks

Uttale
petrˈoleumsrett

Internasjonal rett

Norges rett til å utvinne gass og olje på Norges kontinentalsokkel hviler i dag på Havrettskonvensjonen av 1982 (se havrett). EU-retten setter rammer for myndighetenes styring av petroleumsvirksomheten, spesielt gjennom konsesjonsdirektivet, gassmarkedsdirektivet og forsyningsdirektivet. Disse direktivene er tatt inn i norsk lovgivning.

Norsk lovgivning

Petroleumsloven regulerer:

I tillegg regulerer loven markedsføring, transport, forsikring, sikkerhet, erstatningsansvar og avslutning av petroleumsvirksomhet.

Petroleumsforskriften utdyper loven med detaljer, mens petroleumsskatteloven regulerer skattleggingen petroleumsvirksomheten.

Forvaltningen

Olje og energidepartementet har hovedansvaret for å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk. Oljedirektoratet har ansvar med ressursforvaltningen og skal legge til rette for langsiktig ressurstilgang fra norsk petroleumsvirksomhet, og ivareta sikkerhetsmessige, miljømessige, teknologiske og økonomiske sider ved virksomheten. Petroleumstilsynet ivaretar kontroll av sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø.

Historikk

Norsk oljehistorie startet på 60-tallet. I 1963 hevdet Norge myndighet (statshøyhet) over ressursene på norsk kontintentalsokkel. Den første kongelige resolusjon om petroleum kom i 1965, samme år som delelinjeavtalen med Storbritannia ble inngått. Den første norske petroleumsloven kom først i 1985.

Den nåværende petroleumsloven og petroleumsforskriften trådte i kraft i 1997.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg