Sedimentære bergarter, avsetningsbergarter, bergarter dannet ved avleiring eller utfelling i vann eller luft. Se bergarter (sedimentære).