Mongstad

Arve Johnsen måtte gå av som direktør for Statoil etter at utbyggingen av oljeraffineriet på Mongstad førte til budsjettoverskridelser på over fire milliarder kroner. Bilder viser Johnsen foran Mongstad-raffineriet 29. september 1987.
Av /NTB Scanpix.

Mongstad, industristed i Lindås kommune, Hordaland, lengst nord på Lindåshalvøya, 60 km nord for Bergen.

Mongstadterminalen består av tre kaianlegg og seks fjellhaller (kaverner). Anlegget eies av Statoil ASA og Petoro AS, operatør er Statoil. Råoljeterminalen tar imot råolje fra de feltene i Nordsjøen som har bøyelasting (bl.a Gullfaks, Draugen, Norne, Åsgard, Heidrun). Ilandføringsterminalen tar imot olje fra oljerørledningene Troll oljerør I (fra Troll B) og Troll oljerør II (fra Troll C, Fram og Kvitebjørn).

Terminalen gir Statoil anledning til å mellomlagre olje i stedet for å måtte skipe oljen direkte fra felt til kunde. En slik fleksibilitet er viktig for å kunne markedsføre norsk olje også utenfor Nordvest-Europa, f.eks. til USA, Canada og land i Asia. Terminalen gir også muligheter for å skreddersy lastestørrelsene og oljekvalitetene etter kundens behov. Fjellhallene er sprengt ut 50 m under bakken og har til sammen en lagringskapasitet på 1,5 mill. m3 råolje. To av de tre kaianleggene kan håndtere råoljeskip på opp til 380 000, det tredje kan håndtere opp til 440 000 dødvekttonn. Terminalen tar imot ca. 500 skip årlig. Målt i tonnasje er havneanlegget Norges største, og er dessuten Europas nest største oljehavn.

På Mongstad ligger Norges største oljeraffineri, eid av Statoil og Shell, anlagt 1972–75, utvidet 1989, med raffineringskapasitet på 10 mill. tonn råolje per år. Produktene er hovedsakelig bensin, dieselolje, jetdrivstoff og andre lette petroleumsprodukter. Her finnes også et anlegg for produksjon av koks basert på de tyngste oljekomponentene. Anlegg for avsvovling av diesel og gassolje fra 1996, anlegg for benzenreduksjon fra 1997, anlegg for avsvovling av bensin fra 2003. Det meste av raffineriets produksjon går til eksport.

Et integrert kraftvarmeverk er også planlagt på Mongstad med produksjonsstart 2008/2009. Dette skal forsyne raffineriet med elektrisitet og varme, og dessuten forsyne Troll A-plattformen og gassbehandlingsanlegget på Kollsnes med elektrisitet. En gassrørledning skal bygges fra Kollsnes til Mongstad, og denne skal frakte naturgassen som skal dekke mesteparten av kraftvarmeverkets energibehov.

Mongstad er forsyningsbase for petroleumsvirksomheten i Nordsjøen, og Statoil driver i tillegg et kompetansesenter for oljerelatert virksomhet.

Litteratur

  • Kolstad, Karl: Mongstad : frå utkantbygd til industristad, 1999, isbn 82-521-5176-0, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg