Petroleum

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 8 kategorier:

  1. Biografier innen petroleum
  2. Oljeplattformer og boreteknikk
  3. Petroleumsfelter
  4. Petroleumsgeologi
  5. Petroleumsselskaper
  6. Petroleumsutvinning
  7. Raffinering
  8. Sikkerhet og beredskap innen petroleum