Petroleum

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 6 kategorier:

  1. Petroleumsfelter
  2. Petroleumsgeologi
  3. Petroleumsselskaper
  4. Petroleumsutvinning
  5. Raffinering
  6. Sikkerhet og beredskap