#Olje- og gassutvinning

Petroleum er verdens viktigste kilde for primærenergi, og petroleumsindustrien er en av verdens ledende industrier. USA er verdens største oljeprodusent, men Norge har også en betydelig rolle i det globale olje- og gassmarkedet. Lillejulaften 1969 ble Ekofisk-feltet funnet i Nordsjøen, og siden den gang har oljen og gassen på kontinentalsokkelen vært den mest betydelige faktor i utviklingen av norsk økonomi. Utvinning av petroleum til havs kan også være farlig både for mennesker og miljø. Denne temasiden samler artikler fra en rekke områder knyttet til utvinning og utnytting av olje og gass.