Noen få profesjonelle teatergrupper eksisterte i kolonitiden. André Salifou etablerte seg som en sentral dramatiker i 1940-årene med et stykke om Tanimoune, historisk hersker over Zamagaran og hans forsøk på å skape en selvstendig hausastat. Et teater på hausaspråket har blomstret etter at Niger ble selvstendig. Teateret er blitt tatt i bruk av regjeringen for å fremme samfunnsutviklingen, og er mer eller mindre blitt et instrument for regjeringens interesser. Religiøse tradisjoner er blitt tatt opp i teaterarbeidet og brukes i sammenheng med dansedramaer ledsaget av musikk og pantomime. Radio og fjernsyn har hatt betydning for utbredelsen av en folkelig teaterkultur, likeså festivaler.