Miljøsok, prosjekt opprettet for å styrke samarbeidet mellom oljeindustrien og myndighetene for å redusere miljøpåvirkninger ved petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Prosjektet ble foreslått av Harald Norvik og ble startet av Nærings– og energidepartementet 1995. Viktige innsatsområder er: Videreføring av samarbeidet mellom myndigheter og industri; utvikling av nasjonale og overnasjonale virkemidler som gir kostnadseffektive miljøtiltak; innarbeiding av miljøkrav som en del av funksjonskravene ved nye feltutbygginger; utvikling av raskere og bedre erfaringsoverføring; økt forskningsinnsats på tiltak som reduserer forurensningen før den oppstår.