Gongola elv, nordøstlige Nigeria.Gongolaelven kommer fra østsiden av Josplatået og stuper ut i fossefall og ned til Gongolabassenget. Elven renner først nordøstover forbi Nafada og vender så brått sørover. Gongola renner ut i Benueelven.