Temaside

#Jul

Det skjedde i de dager at hele landet begynte å tenke på jul. Derfor har vi samlet artikler mange leser i adventen.

Standard adoration of the magi spedale degli innocenti

de hellige tre konger

De hellige tre konger, de vise som ifølge kristen tradisjon kom fra øst for å tilbe Jesusbarnet. I kristen tradisjon representerer de fremmede folkeslags, og kanskje også visdommens, hyllest av Jes...

Standard jesus

Jesus

Jesus regnes som utgangspunktet for kristendommen, og er kristendommens sentrale skikkelse. Han var fra byen Nasaret i Palestina, men ble ifølge tradisjonen født i Betlehem. Det er liten tvil om at...

Standard jul1

jul

Jul er et fellesnordisk navn på den store hedenske festen som ble feiret omkring vintersolverv. Norden er det eneste området der det gamle hedenske navnet på solvervsfesten overlevde innføringen av...

Standard juleevangeliet 3

Juleevangeliet

Juleevangeliet er fortellingen om Jesu fødsel slik den er nedskrevet i Lukasevangeliet kapittel 2, vers 1-20. Denne teksten er hver julaften hovedtekst både i Den norske kirke og i de fleste andre ...

Messias – oratorium

Messias, eng. Messiah, oratorium av Georg Friedrich Händel, til tekst sammensatt fra Bibelen av Ch. Jennens. Uroppført i Dublin 1742. Særlig kjent er Halleluja-koret. Mozart foretok en revisjon av ...

Standard ill.54.b.1533.nf

primstav

Primstav er en evigvarende kalender av tre, eller unntaksvis et annet hardt materiale. Hakk og symboler i primstaven betegner faste datoer som kan relateres til en moderne kalender. Hver dag marker...

Standard sild

sild

Sild er en benfiskart i sildefamilien. Den har en langstrakt kropp som er sammentrykt fra sidene. Sidelinjen er utydelig, og halefinnen er stor og kløftet. Øynene er store, og munnen er underbitt. ...