Temaside

#Jul

Det skjedde i de dager at hele landet begynte å tenke på jul. Derfor har vi samlet artikler mange leser i adventen.

Standard 1418 antonio vivarini adoration of the magi anagoria

de hellige tre konger

De hellige tre konger, de vise som ifølge kristen tradisjon kom fra øst for å tilbe Jesusbarnet. I kristen tradisjon representerer de fremmede folkeslags, og kanskje også visdommens, hyllest av Jes...

Standard jesus

Jesus

Jesus regnes som utgangspunktet for kristendommen og er kristendommens sentrale skikkelse. Han var fra byen Nasaret i Palestina, men ble ifølge tradisjonen født i Betlehem. Det er liten tvil om at ...

Standard jul1

jul

Jul er et fellesnordisk navn på den store hedenske festen som ble feiret omkring vintersolverv. Norden er det eneste området der det gamle hedenske navnet på solvervsfesten overlevde innføringen av...

Standard juleevangeliet 3

Juleevangeliet

Juleevangeliet er fortellingen om Jesu fødsel slik den er nedskrevet i Lukasevangeliet kapittel 2, vers 1–20. Denne teksten er hver julaften hovedtekst både i Den norske kirke og i de fleste andre ...