Tante Pose, norsk spillefilm (1940) med manus og regi ved Leif Sinding, etter en fortelling av Gabriel Scott. Denne filmkomedien foregår under julefeiringen hos en sorenskriverfamilie på slutten av 1800-tallet, og skildrer de forviklingene som oppstår da sorenskriverens strenge og gammeldagse søster blander seg inn i hans døtres gifteplaner. Med Henny Skjønberg (tittelrollen), Hans Bille (oberst Hans Thue), Einar Vaage (tante Poses bror, sorenskriver Nicolai Bals) og Joachim Holst-Jensen (sakfører Plum). Foto ved Per G. Jonson og Ulf Greber, musikk Jolly Kramer-Johansen. Filmen er blitt juletradisjon i NRK Fjernsynet.