Makurdi, by i Nigeria, hovedstad i delstaten Benue, ved elven Benue; 123 100 innbyggere (1996). Viktig elvehavn. Handelssenter med stort kvegmarked; teknisk høyskole og flere andre høyere læresteder. Base for flyvåpenet. Grunnlagt av britene 1927.