eple

Eple. Epleblomster. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Eple (epleblomster, nærbilde) av /KF-arkiv ※. Gjengitt med tillatelse

Eple er en planteslekt i rosefamilien. Slekta inneholder rundt 25 arter og finnes i Europa, Asia og Amerika. Flere av artene og en mengde hybrider og kulturformer blir dyrket som nytteplanter og prydplanter.

Faktaboks

Også kjent som

Malus, apal

Som frukt spises epler ferske eller de kan syltes eller stekes. Epler brukes som fyll i paier og kaker. De kan kvernes og presses, og saften brukes til eplemost, sider (eplevin) og calvados (eplebrennevin).

Karakteristikk

Eplet er en hjelpefrukt, hvor blomsterbunnen utgjør den spiselige delen.

av . Gjengitt med tillatelse

Epleslekten består av trær eller busker med spredte, stilkete og hele blad.

Blomstene er fem-tallige, og sitter i fåblomstrede, skjermlignende klaser. Blomstene består av fem begerblad, fem hvite eller rødlige kronblad, mange pollenbærere og fem fruktblad.

Frukten, et bæreple, er en hjelpefrukt, som gjerne er gul, grønn, rød, eller en blanding av disse.

Arter

Eple, M. sylvestris, er viltvoksende i Europa og Vest-Asia. Underarten villapal (også kalt villeple), M. sylvestris ssp. sylvestris, er en stor busk eller et tre, 2–6 meter høyt, med vedtorner på kvistene. Blomstene er hvite på innsiden, rosa på utsiden, eplefruktene er små og syrlige. I Norge er de viltvoksende på Østlandet, og langs kysten nordover til Nordland fylke. M. sylvestris er rødlistet som sårbar i Norge.

Søteple, M. pumila, fraØst-Europa og Vest-Asia, er en lavvokst epleart med små, velsmakende frukter. Paradisepler, også kalt paradisapal, M. pumila var. paradisiaca, er en buskformet varietet av søteple som er viltvoksende på Balkan og i Vest-Asia. Noen typer brukes som grunnstamme ved epledyrking. Paradisepler eller prydepler betegner også ofte de små, dekorative fruktene av forskjellige Malus-arter, plantet som prydtrær. Disse fruktene kan syltes. En annen varietet av søteple er M. mitis som vokser i Mellom-Europa.

Bæreple, M. baccata fra Sibir, Øst-Asia og Himalaya, blir i Norge et inntil 5 m høyt tre med blanke blad med rød stilk, hvite blomster og gule og røde, kirsebærstore frukter, som er utmerket til syltetøy o.l. Bæreple blir dyrket som prydtre og er en del brukt som grunnstamme; en varietet har purpurrøde frukter.

Roseeple eller japansk eple, M. floribunda, er en om lag 5 meter høy prydbusk, som er grenet fra grunnen av og har avlange eller lansettformede blad som er inntil 10 cm lange. Grenene er om våren tett besatt med røde blomsterknopper. Blomstene er først rosa, senere hvite, og praktisk talt hele treet kan være dekket av blomster i mai og juni. Roseeple er en av de aller vakreste prydbuskene i Norge. Det stammer fra Japan, kan dyrkes nord til Mjøsa og langs kysten til Trøndelag.

Purpureple, M. x purpurea, er et lite tre med bred vekst. Blad, blomster, frukt og skudd er purpurrøde, men blomstene falmer fort. Det finnes mange sorter.

Dyrket eple

– Gul Gravensten

av . Begrenset gjenbruk

Importerte eplesorter: Granny Smith

av . Begrenset gjenbruk

– Fuji

av . Begrenset gjenbruk

Norske eplesorter: Aroma

av . Begrenset gjenbruk

– Golden Delicious

av . Begrenset gjenbruk

– Åkerø

av . Begrenset gjenbruk

M. x domestica, er trær med store, hårete blad og store frukter og de er en hybridgruppe av usikker avstamning. Ved krysning av forskjellige underarter og deres varieteter innen M. sylvestris, og senere ved krysning mellom forskjellige sorter og ved mutasjon, er det etter hvert oppstått et utall av sorter som blir formert videre vegetativt ved poding.

I Norge dyrkes epler for salg i de varmeste strøkene på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet, i Trøndelag nesten bare til eget bruk og lenger nord bare til eget bruk og bare på enkelte av de varmeste stedene.

I Norge dyrkes mange eplesorter. Blant de viktigste er Gravenstein, Summerred, Quinte, James Grieve, Åkerø, Filippa, Aroma, Lobo og Ingrid Marie. De grupperes etter modningstid og holdbarhet i sommerepler, høstepler og vinterepler. Eksempler på eplesorter som importeres til Norge er 'Braeburn', 'Elstar' (dyrkes også i Norge), 'Fuji', Golden eller Red 'Delicious', 'Granny Smith', 'Pink Lady' og 'Vista Bella'.

Av epler framstilles blant annet eplesaft (eplemost), sider, fruktvin, syltetøy, gelé.

M. x domestica er svartelistet og utgjør en svært høy økologisk risiko i Norge.

Næringsverdi

Siden tilgangen på epler er god i Norge, er de ernæringsmessig viktige i kostholdet som kilde blant annet for kostfiber (2,5 mg per 100 g) og E-vitamin (0,55 mg per 100 g), og generelt for å bidra til et allsidig og magrere kosthold. Energiinnholdet i epler er rundt 192 kJ (46 kcal) per 100 g.

Historikk

Epledyrkingen er flere tusen år gammel. Ordet eple, som er felles på de nordeuropeiske språkene og muligens av keltisk opprinnelse, tyder på at eple har vært kjent i Nord- og Mellom-Europa før romernes erobring. I Skandinavia har vi funn fra steinalderen som peker i samme retning. I Osebergskipet (rundt 850 evt.) ble det funnet 54 godt bevarte epler, som viser at de ble høyt verdsatt. Men først etter kristendommens inntog, særlig i forbindelse med klostrene, ble epledyrkingen mer alminnelig i Norge.

Eplesorter

Sortsnavn

Brukstid

Kvalitet

Fruktstørelse og egenskaper

Pollensort

Andre opplysninger

Alice

Sept.-okt.

Svært god

Middels, jevn røddekkfarge. Bærer tidlig og senere rikt.

Cox's Pomona, James Grieve.

Svak til middels stek veskt. Utsatt for gul monilia, skurv og meldugg.

Aroma

Okt.-feb.

Utmerket

Middels til stort, gulgrønn m/rød solside, bærer rikt men noe vekselbærende.

Discovery, James Grieve, Katja, Lobo, Prins.

Kan få kreft i nedbørrike strøk, krever lang vekstsesong.

Aroma Lundberg

Okt.-feb.

Utmerket

Middels, gulgrønn med jevn rød solside, får lett skyggemerker. Bærertidlig og rikt,men noe vekselbærende.

Discovery, James Grieve, Katja, Lobo, Prins.

Kan få kreft i nedbørrike strøk, krever lang vekstsesong.

Astrakan, Gyllenkroks

Aug.-sept.

God, løst og saftig

Middels, blekgul til grønn, litt spettet rød dekkfarge på solsiden. Bærer tidlig og rikt.

Säfstaholm, Transparente blanch.

Herdig tre, men angripes noe av skurv.

Astrakan, hvit (Glasseple)

Aug.-sept.

God bordfrukt, men kort holdbarhet.

Middels, blekgul med litt rødspettet dekkfarge. Bærer tidlig og senere årvisst og rikt.

Säfstaholm, Transparente blanch.

Svært herdig tre, men mottagelig for skurv, teger, kreft og gul monilia.

Astrakan, rød

Aug.-sept.

Svært god bordfrukt, men kort holdbarhet.

Middels, gulgrønn med rød dekkfarge. Bærer sent og noe varierende.

Säfstaholm, Transparente blanch.

Svært hardført, noe mottagelig for kreft og skurv.

Bramley's Seedling

Des.-mar

God til matlaging.

Stor, flattrykt, grønt med noe rødbrunt på solsiden. Bærer årvisst og rikt.

Cox's Orange, Cox's Pomona, Filippa.

Danner et stort tre. Utsatt for skurv og kreft i fuktige strøk.

Carroll

Sept.

Svært god, sprø og saftig

Stor, valseform, gulgrønn med noe rødt

Katja, Summerred, Vista Bella.

Herdig tre og motstandsdyktig mot skurv, men noe utsatt for kreft og meldugg.

Cellini

Nov.-des-

God til matlaging.

Middels, kjegleformet, gulgrønn med stripet rød dekkfarge. Bærer tidlig og rikt.

Boiken, Cox’s Pomona.

Herdig,men utsatt for skurv og gul monilia i fuktig klima.

Cox's Orange

Okt.-nov.

Svært god

Lite til middels, flattrykt, rundt og regelmessig. Gulgrønn med matt rødbrun dekkfarge.

Cox's Pomona, Flaskeeple, James Grieve.

Lite herdig, og er utsatt for meldugg, kreft, skurv, og gloeosporium.

Cox's Pomona

Okt.-nov.

Svært god

Lite til middels, flattrykt og kantet. Gulgrønt med rødflammet dekkfarge. Bærer tidlig rikt og årvisst.

Cox’s Orange, Flaskeeple.

Middels herdig, men får lett soppsykdommer i fuktig klima.

Discovery

Sept.-okt.

Svært god

Middels, gul m/varm rosa til rød dekkfarge, noe usikker bæring.

James Grieve, Summerred, Transparente Blanche.

Lite tre, dekorative epler, sterk mot skurv og meldugg, men utsatt for kreft.

Filippa

Nov.-feb.

Ekstra god

Middels, grønngul m/litt rødt, bærer middels rikt og årlig.

Cox's Pomona, James Grieve, Sävstaholm.

Motstandssdyktig mot sykdommermedunnatk av gul monilia, hardfør.

Flaske-eple

Des.-mar.

God

Middels til stor, valseformet, lysegrønt med stripet rød dekkfarge. Bærer sent, jevnt og årlig.

Cox’s Orange, Cox’s Pomona.

Svært utsatt for kreft, også noe utsatt for skurv.

Fosseple

Okt.-des.

God

Under middels, strågul m/røde flammer, bærer rikt.

Discovery, Filippa, Katja, Leiknes, Prins

Motstandsdyktig mot sopp, dyrkes mest i kyststrøk.

Fuhr (Kavil)

Sept.-Okt.

God

Liten til middels, gulgrønn med røde flammer. Bærer litt sent, men rikt og årlig.

Filippa, Hvit Astrakan.

Hardført og motstandsdyktig, men utsatt for kreft i fuktig klima.

Gladstone

Aug.-sept.

God

Liten, gulgrønn med spettet rød dekkfarge. Bærer tidlig og etterhvert rikt.

Beauty of Bath, Bismarck.

Hardført og motstandsdyktig mot soppsykdommer, men får ofte skurv.

Golden Declicious

Des.-feb.

Svært god

Middels, gyllen gul med skallpunkter men, uten dekkfarge. Bærer tidlig.

Aroma, Ingrid Marie, James Grieve, July Red

Hardført og motstandsdyktig mot sykdommer, med unntak av meldugg.

Gravenstein

Okt.-des.

Ekstra god

Middels, gul eller rød, bærer rikt som eldre.

Filippa, Sävstaholm, Summerred, Transparente Blanche.

Bærer ekstra tidlig og ofte bare hvert 2. år, ikke helt hardfør.

Grågylling

Okt.-jan.

God

Middels, gulgrønn med flammet rødbrun dekkfarge. Bærer sent og vekslende, men ofte rikt.

Oranie, Säfstaholm.

Utsatt for kreft og skurv.

Gul Richard

Des.

Svært god

Middels til stor, blekgrønn uten dekkfarge. Bærer sent, men senere årlig og rikt.

Cox's Orange.

Lite hardført og utsatt for meldugg, skurv og kreft.

Hampus

Aug.-sept.

Svært god

Liten til middels, avflatet form, gulgrønn med brunrød stripet og spettet dekkfarge.

Astrakan Gyllenkroks, Transparente blanche.

Svært hardført og motstandsdyktig mot soppsykdommer.

Haugmann

Sept.

God

Middels, grønngul, hvitgul m/røde striper. Bærer rikt.

Sävstaholm, Summerred, Transparente Blanche.

Bærer hvert 2. år, nøysom og hardfør

Husmor

Des.-jan.

God

Middels til stor, gulgrønn grunnfarge med brunrød dekkfarge. Bærer tidlig, etterhvert rikt men vekslende.

Cox’s Orange, Filippa.

Lite herdig, men motstandsdyktig mot sopp og insektsangrep.

Ildrød Pidgeon

Nov.-mar.

God

Lite, kjegleformet, grønn grunnfarge nesten fullstendig dekket av en dyp rød dekkfarge.

Bismarck, Cox's Orange, Filippa Transparente Blanche.

Utsatt for kreft og skurv. Bør tynnes for å oppnå større frukter. Brukt som juletrepynt fra gammelt av.

Ingrid Marie

Nov.-jan.

Svært god

Liten-middels, grønngul, ofte dekket av rødt, bærer rikt

Aroma, Filippa, James Grieve, Katja, Lobo.

Bærer tidlig og årsikkert, bør bare plantes i de beste fruktstrøk

James Grieve

Okt.-nov.

Ekstra god

Middels, lysgul m/rødt, bærer rikt og årlig.

Aroma, Discovery, Filippa, Ingrid Marie, Katja, Lobo

Middels hardført, utsatt for skurv og gummived.

Jens Pedersen

Nov.-jan.

God

Lite til middels, gul grunnfarge med røde flammer på solsiden. Bærer tidlig, etterhvert rikt og regelmessig.

Tidligblomstrende sorter.

Hardført og motstandsyktig mot soppsykdommer.

Julyred

Aug.-sept.

Svært god. Fast og saftig

Middels, flatrund, gulgrønn grunnfarge med godt dekkende rød dekkfarge. Bærer tidlig og rikt.

Discovery, James Grieve, Summerred, Transparente Blanche.

Kort holdbarhet, krever soppsprøyting, utsatt for skurv, kreft og meldugg.

Katja

Sept.-okt.

Svært god

Knapt middels, gul grunnfarge, dekket av rødt, bærer rikt

Discovery, James Grieve, Transparente Blanche.

Får dypt røde dekorative epler. Motstandsdyktig mot soppsykdommer, men utsatt for gummived.

Kaupanger

Des.-mar.

God

Middels og flattrykt, gul-gulgrønn grunnfarge, rød dekkfarge på solsiden. Bærer middels tidlig, rikt og årlig.

Middels tidlig til seintblomstrende sorter.

Kalles også skåleple etter det skålformede begerleiet. Hardført, men utsatt for kreft i fuktig klima.

Kjerringholm

Sept.-okt.

God

Lite til middels, noe flattrykt og kantet, blek gulgrønn med rødstripet og flammet solside.

Sävstaholm.

Motstandsdyktig mot soppsykdommer.

Langballe

Sept.-nov.

God

Middels, noe uregelmessig og kantet, gyllen gult med rødbrun dekkfarge på solsiden. Bærer tidlig, svært rikt og årlig.

Tidligblomstrende sorter.

Hardført og trive i de fleste klima, men noe utsatt for skurv og gul monilia i fuktig klima.

Leiknes

Okt.-nov.

God

Middels til stor,grønngul m/røde striper, bærer rikt

Discovery, Filippa, Fosseple, Katja, Prins.

Sterk mot kreft, mest på Vestlandet

Leinestrand

Aug.-sept.

God

Lite til middels, gulgrønn grunnfarge, noen ganger rød dekkfarge på solsiden. Bærer middels tidlig og middels rikt, årlig.

Tidligblomstrende sorter.

Hardfør og lite utsatt for soppsykdommer.

Lobo

Nov.-jan.

Svært god

Middels, grønngul dekket av rødt, bærer tidlig, rikt og årlig.

Aroma, Discovery, Ingrid Marie, James Grieve, Katja.

Svært hardfør,men utsatt for skurv, meldugg og kreft.

Løeple

Sept.-nov.

God, løst fruktkjøtt

Middels, avlang gulgrønn med noe rødt

Uvisst

Oster

Aug.-sept.

God, syrlig

Middels, oval grønngul med røde striper, rikt, årvisst.

Uvisst

Prins

Sept.-okt.

Svært god

Liten-middels, grønngul dekket av rødt, bærer tidlig og senere rikt.

Discovery, Filippa, Katja, Transparente Blanche

Hardfør, alle steder epler kan dyrkes, motstandsdyktig mot skurv.

Ribston

Des.-apr.

Svært god

Middels, gulgrønn senere gul grunnfarge, delvis rødflammet dekkfarge. Bærer middels seint men årlig.

Elstar, Filippa, Ingrid Marie, James Grieve,

Hardført og motstandsdyktig mot skurv, men får kreft i fuktig klima.

Rondestveit

Sept.-des.

Svært god

Middels, flatrund, gulgrønn grunnfarge med brunrød stripet dekkfarge. Bærer middels tidlig, rikt og årlig.

Tidligblomstrende sorter

Motstandsdyktig mot soppsykdommer.

Rosenstrips

Sept.-nov.

God

Middels, flatrund, gulgrønn grunnfarge med dypt rød dekkfarge. Bærer middels tidlig, senere jevnt årlig.

Middels tidligblomstrende sorter.

Hardført, tåler mye nedbør, men kan bli skadd av kreft om plantet i tung jord.

Sävstaholm

Sept.

Svært god

Liten-middels, blek grønngul med røde striper. Bærer tidlig, rikt og årlig.

Hampus, Oranie, Summerred, Transparente Blanche.

Bærer tidlig, hardfør, kan plantes langt mot nord til eget bruk, men er utsatt for skurv og gul monilia på vestlandet.

Signe Tillisch

Sept.-des.

Svært god

Stor, gulgrønn-gul grunnfarge med rødoransje solside. Bærer middels tidlig, middels og noe vekslende avling.

Cellini, Cox’s Pomona.

Utsatt for kreft og svært utsatt for skurv.

Silkeeple

Des.-mar.

Svært god

Lite til middels, flatrund, gulhvit grunnfarge med røde flammer på solsiden. Bærer rikt.

Sentblomstrende sorter.

Får lett kreft og skurv i fuktig klima.

Summerred

Sept.-nov.

Svært god

Middels, gulgrønn grunnfarge med mørk rød dekkfarge. Bærer tidlig og rikt.

Discovery, Katja, Sävstaholm, Transparente Blanche.

Krever godt stell, mest for handelsdyrking. Utsatt for skurv og kreft.

Tokuku 2

Sept.-nov.

Utmerket, søt, saftig

Middels, konisk, gulgrønn med rødt over det meste, riktbærende

Carroll, Julyred, Summerred, Transparente Blanche.

Motstandsdyktig mot sykdommer. Avlet for å ikke bli brunt når det skjæres.

Torstein

Des.-mars.

God-svært god

Liten-middels, flatrund, grønngul dekket med rødt. Bærer middels rikt og ofte vekselbærende.

Discovery, Filippa, Katja, Sävstaholm, Transparent Blanche.

Får kreft og skurv i fuktig klima.

Transparente Blanche

Aug.

Middels god

Middels, gulhvit, noen ganger med sporadisk rød dekkfarge. Bærer tidlig og rikt.

Discovery, James Grieve, Katja, Sävstaholm, Summerred.

Hardfør og motstandsdyktig mot sykdommer, men får lett kreft i kyststrøk.

Vista Bella

Aug.

Svært god, saftig, aromatisk

Middels, flat-rund, gulgrønn med mørkerød dekkfarge, blåaktig utseende. Svært riktbærende

Discovery, Julyred, Katja, Summerred.

Kort holdbarhet, krever soppsprøyting.

Øskaug

Nov.-des.

Svært god

Middels, rund valseformet, gulgrønn grunnfarge med rødstripet brunrød dekkfarge. Bærer tidlig og regelmessig.

Tidligblomstrende sorter

Svært motstandsdyktig mot skurv og kreft.

Åkerø

Nov.-des.

Ekstra god

Middels, gulgrønn grunnfarge med mursteinsrød jevn dekkfarge. Bærer rikt men vekslende.

James Grieve, Sävstaholm, Transparente Blanche.

Hardfør, men utsatt for innråte, kreft og skurv.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Grønsnes, Astrid & Sara Grethe Eitrheim: Den store epleboka, [ny utg.], 2002, isbn 82-521-6034-4, Finn boken
  • Stedje, Per & Olav Skard: Norsk pomologi, b. 1: Epler, 1939, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg