Eple (epleblomar, nærbilete)

Eple. Epleblomar. Biletet er henta frå papirleksikonet Store norske leksikon, gitt ut i 2005–2007.

Av /KF-arkiv ※.

Global produksjon av eple, 1961-2021

1961 17053651
1962 21694110
1963 21009272
1964 22231724
1965 21323988
1966 21762455
1967 25370910
1968 24087398
1969 26778974
1970 27005728
1971 26580791
1972 24759595
1973 29138481
1974 27121411
1975 31135523
1976 31406940
1977 30490589
1978 32486840
1979 36556334
1980 33942609
1981 32667138
1982 40496873
1983 39795515
1984 39814942
1985 38908542
1986 42595784
1987 38462837
1988 42688532
1989 42464226
1990 41045985
1991 35991124.39
1992 44263659.98
1993 47727079.78
1994 46468250.48
1995 48852052.75
1996 54337383.25
1997 56003557.25
1998 54927433.38
1999 56990170.58
2000 59130403.72
2001 57099221.31
2002 55301698.27
2003 58101718.71
2004 62240081.64
2005 61905998.13
2006 63248878.44
2007 65662801.35
2008 69038546.65
2009 71638291.26
2010 71187918.65
2011 77073275.75
2012 78598077.94
2013 82830201.63
2014 85346327.24
2015 82368250.5
2016 85095374.13
2017 83085659.34
2018 85903042.86
2019 87509102.93
2020 90490295.45
2021 93144358.17
Kilde: FAOSTAT

Epleblomar.

Eple er ei planteslekt i rosefamilien. Slekta inneheld rundt 25 artar og finst i Europa, Asia og Amerika. Fleire av artane og ei mengd hybridar og kulturformer blir dyrka som nytteplantar og prydplantar.

Faktaboks

Også kjend som
apal
Beskriven av
Philip Miller
Årleg global produksjon
93,1 millioner tonn (2021)
Årleg norsk produksjon
18 700 tonn (2021)

Som frukt kan eple etast ferske, syltast eller steikjast. Eple blir brukte som fyll i paiar og kaker. Dei kan kvernast og pressast, og safta blir brukt til eplemost, sider (eplevin) og calvados (eplebrennevin).

Karakteristikk

Eplet er ei hjelpefrukt der blomebotnen utgjer den etelege delen.

Epleslekta består av tre eller buskar med spreidde, stilka og heile blad.

Blomane er femtalige og sit i fåblomstra, skjermliknande klasar. Blomane består av fem begerblad, fem kvite eller raudlege kronblad, mange pollenberarar og fem fruktblad. Blomane er vert pollinert av insekt.

Frukta, eit bæreple, er ei hjelpefrukt, som gjerne er gul, grøn, raud eller ei blanding av desse fargane.

Artar

Eple, M. sylvestris, vekst vilt i Europa og Vest-Asia. Underarten villapal (også kalla villeple), M. sylvestris ssp. sylvestris, er ein stor busk eller eit tre, 2–6 meter høgt, med vedtornar på kvistane. Blomane er kvite på innsida og rosa på utsida, og eplefruktene er små og syrlege. I Noreg er dei viltveksande på Austlandet og langs kysten nordover til Nordland fylke. M. sylvestris er raudlista som sårbar i Noreg.

Søteple, Malus pumila, frå Aust-Europa og Vest-Asia, er ein lågvaksen epleart med små, velsmakande frukter. Paradiseple, også kalla paradisapal, Malus pumila var. paradisiaca, er ein buskforma varietet av søteple som er viltveksande på Balkan og i Vest-Asia. Nokre typar blir brukte som grunnstamme ved epledyrking. Paradiseple eller prydeple blir ofte også brukt som namn på dei små, dekorative fruktene av ulike Malus-artar, planta som prydtre. Desse fruktene kan syltast. Ein annan varietet av søteple er Malus mitis, som veks i Mellom-Europa.

Bæreple, Malus baccata, frå Sibir, Aust-Asia og Himalaya, blir i Noreg eit inntil fem meter høgt tre med blanke blad med raud stilk, kvite blomar og gule og raude, kirsebærstore frukter, som er utmerkt til syltetøy og liknande. Bæreple blir dyrka som prydtre og er ein del brukt som grunnstamme. Ein varietet har purpuraude frukter.

Roseeple eller japansk eple, Malus floribunda, er ein om lag fem meter høg prydbusk som er greina frå grunnen av og har avlange eller lansettforma blad på inntil ti centimeter. Om våren har greinene tett med raude blomsterknoppar. Blomane er først rosa, seinare kvite, og praktisk talt heile treet kan vere dekt av blomar i mai og juni. Roseeple er ein av dei aller vakraste prydbuskane i Noreg. Busken stammar frå Japan og kan dyrkast nord til Mjøsa og langs kysten til Trøndelag.

Purpureple, Malus x purpurea, er eit lite tre med brei vekst. Blad, blomar, frukt og skot er purpurraude, men blomane falmar fort. Det finst mange sortar.

Dyrka eple

Malus x domestica er tre med store, hårete blad og store frukter, og dei er ei hybridgruppe av usikker avstamming. Ved kryssing av ulike underartar og varietetane deira innan Malus sylvestris, og seinare ved kryssing mellom ulike sortar og ved mutasjon, har det etter kvart oppstått eit utal av sortar som blir formeirte vidare vegetativt ved poding.

I Noreg blir eple dyrka for sal i dei varmaste strøka på Austlandet, Sørlandet og Vestlandet, i Trøndelag nesten berre til eige bruk og lenger nord berre til eige bruk og berre på enkelte av dei varmaste stadene.

Det blir dyrka mange eplesortar i Noreg. Blant dei viktigaste er gravenstein, summerred, quinte, James Grieve, åkerø, filippa, aroma, lobo og Ingrid Marie. Dei blir grupperte etter modningstid og haldbarheit i sommareple, hausteple og vintereple. Døme på eplesortar som blir importerte til Noreg, er 'Braeburn', 'Elstar' (blir også dyrka i Noreg), 'Fuji', Golden eller Red 'Delicious', 'Granny Smith', 'Pink Lady' og 'Vista Bella'.

Av eple blir det mellom anna framstilt eplesaft (eplemost), sider, fruktvin, syltetøy og gelé.

Næringsverdi

Sidan tilgangen på eple er god i Noreg, er dei ernæringsmessig viktige i kosthaldet som kjelde til mellom anna kostfiber (2,5 milligram per 100 gram) og E-vitamin (0,55 mg per 100 g) og generelt for å bidra til eit allsidig og magrare kosthald. Energiinnhaldet i eple er rundt 192 kilojoule (kJ) eller 46 kilokaloriar (kcal) per 100 g.

Historikk

Epledyrkinga er fleire tusen år gammal. Ordet eple, som er felles på dei nordeuropeiske språka og kanskje av keltisk opphav, tyder på at eple har vore kjent i Nord- og Mellom-Europa før erobringa til romarane. I Skandinavia har vi funn frå steinalderen som peikar i same retning. I Osebergskipet (rundt 850 evt.) blei det funne 54 godt bevarte eple, noko som viser at dei blei høgt verdsette. Men først etter inntoget til kristendommen, særleg i samband med klostera, blei epledyrkinga meir alminneleg i Noreg.

Eplesortar

Aroma
Aroma
Av .
Lisens: Avgrensa gjenbruk
Gul gravenstein
Gul gravenstein
Av .
Lisens: Avgrensa gjenbruk
Åkerø
Åkerø
Av .
Lisens: Avgrensa gjenbruk
Importerte eplesorter: granny smith
Importerte eplesorter: granny smith
Av .
Lisens: Avgrensa gjenbruk
Fuji
Fuji
Av .
Lisens: Avgrensa gjenbruk
Golden delicious
Golden delicious
Av .
Lisens: Avgrensa gjenbruk
Sortsnamn Brukstid Kvalitet Fruktstorleik og eigenskapar Pollensort Andre opplysningar
Alice September–oktober Svært god Middels. Jamn raud dekkfarge. Ber tidleg og seinare rikt. Cox's Pomona, James Grieve Svak til middels sterk vekst. Utsett for gul monilia, skurv og mjøldogg.
Aroma Oktober–februar Utmerkt Middels til stort. Gulgrønt med raud solside. Ber rikt, men noko vekselsberande. Discovery, James Grieve, Katja, Lobo, Prins Kan få kreft i nedbørsrike strøk. Krev lang vekstsesong.
Aroma Lundberg Oktober–februar Utmerkt Middels. Gulgrønt med jamn raud solside. Får lett skuggemerke. Ber tidleg og rikt, men noko vekselsberande. Discovery, James Grieve, Katja, Lobo, Prins Kan få kreft i nedbørsrike strøk. Krev lang vekstsesong.
Astrakan, gyllenkroks August–september God, laus og saftig Middels. Bleikgult til grønt, litt spettete raud dekkfarge på solsida. Ber tidleg og rikt. Sävstaholm, Transparente Blanche Herdig tre, men blir noko angripen av skurv.
Astrakan, kvit (glaseple) August–september God bordfrukt, men kort haldbarheit Middels. Bleikgult med litt raudspettete dekkfarge. Ber tidleg og seinare årvisst og rikt. Sävstaholm, Transparente Blanche Svært herdig tre, men mottakeleg for skurv, teger, kreft og gul monilia.
Astrakan, raud August–september Svært god bordfrukt, men kort haldbarheit Middels. Gulgrønt med raud dekkfarge. Ber seint og noko varierande. Sävstaholm, Transparente Blanche Svært hardfør, noko mottakeleg for kreft og skurv.
Bramley's Seedling Desember–mars God til matlaging Stort, flattrykt. Grønt med noko raudbrunt på solsida. Ber årvisst og rikt. Cox's Orange, Cox's Pomona, Filippa Dannar eit stort tre. Utsett for skurv og kreft i fuktige strøk.
Carroll September Svært god, sprø og saftig Stort, valseform. Gulgrønt med noko raudt. Katja, Summerred, Vista Bella Herdig tre og motstandsdyktig mot skurv, men noko utsett for kreft og mjøldogg.
Cellini November–desember God til matlaging Middels, kjegleforma. Gulgrønt med stripete raud dekkfarge. Ber tidleg og rikt. Boiken, Cox's Pomona Herdig, men utsett for skurv og gul monilia i fuktig klima.
Cox's Orange Oktober–november Svært god Lite til middels. Flattrykt, rundt og regelmessig. Gulgrønt med matt raudbrun dekkfarge. Cox's Pomona, Flaskeeple, James Grieve Lite herdig, og er utsett for mjøldogg, kreft, skurv og gloeosporium.
Cox's Pomona Oktober–november Svært god Lite til middels. Flattrykt og kantete. Gulgrønt med raudflammete dekkfarge. Ber tidleg rikt og årvisst. Cox's Orange, Flaskeeple Middels herdig, men får lett soppsjukdommar i fuktig klima.
Discovery September–oktober Svært god Middels. Gult med varm rosa til raud dekkfarge. Noko usikker bering. James Grieve, Summerred, Transparente Blanche Lite tre, dekorative eple, sterk mot skurv og mjøldogg, men utsett for kreft.
Filippa November–februar Ekstra god Middels. Grøngult med litt raudt. Ber middels rikt og årleg. Cox's Pomona, James Grieve, Sävstaholm Motstandsdyktig mot sjukdommar med unntak av gul monilia. Hardført.
Flaskeeple Desember–mars God Middels til stort, valseforma. Lysegrønt med stripete raud dekkfarge. Ber seint, jamt og årleg. Cox's Orange, Cox's Pomona Svært utsett for kreft, også noko utsett for skurv.
Fosseple Oktober–desember God Under middels stort. Strågult med raude flammar. Ber rikt. Discovery, Filippa, Katja, Leiknes, Prins Motstandsdyktig mot sopp, blir mest dyrka i kyststrøk.
Fuhr (Kavil) September–oktober God Lite til middels. Gulgrønt med raude flammar. Ber litt seint, men rikt og årleg. Filippa, Kvit Astrakan Hardført og motstandsdyktig, men utsett for kreft i fuktig klima.
Gladstone August–september God Lite. Gulgrønt med spettete raud dekkfarge. Ber tidleg og etter kvart rikt. Beauty of Bath, Bismarck Hardført og motstandsdyktig mot soppsjukdommar, men får ofte skurv.
Golden Delicious Desember–februar Svært god Middels. Gyllen gult med skalpunkt, men utan dekkfarge. Ber tidleg. Aroma, Ingrid Marie, James Grieve, Julyred Hardført og motstandsdyktig mot sjukdommar, med unntak av mjøldogg.
Gravenstein Oktober–desember Ekstra god Middels. Gult eller raudt. Ber rikt som eldre. Filippa, Sävstaholm, Summerred, Transparente Blanche Ber ekstra tidleg og ofte berre annakvart år. Ikkje heilt hardfør.
Grågylling Oktober–januar God Middels. Gulgrønt med flammete raudbrun dekkfarge. Ber seint og vekslande, men ofte rikt. Oranie, Sävstaholm Utsett for kreft og skurv.
Gul Richard Desember Svært god Middels til stort. Bleikgrønt utan dekkfarge. Ber seint, men seinare årleg og rikt. Cox's Orange Lite hardført og utsett for mjøldogg, skurv og kreft.
Hampus August–september Svært god Lite til middels, avflata form. Gulgrønt med brunraud, stripete og spettete dekkfarge. Astrakan gyllenkroks, Transparente Blanche Svært hardført og motstandsdyktig mot soppsjukdommar.
Haugmann September God Middels. Grøngult, kvitgult med raude striper. Ber rikt. Sävstaholm, Summerred, Transparente Blanche Ber annakvart år. Nøysamt og hardført.
Husmor Desember–januar God Middels til stort. Gulgrøn grunnfarge med brunraud dekkfarge. Ber tidleg, etter kvart rikt, men vekslande. Cox's Orange, Filippa Lite herdig, men motstandsdyktig mot sopp og insektangrep.
Eldrau Pigeon November–mars God Lite, kjegleforma. Grøn grunnfarge, nesten fullstendig dekt av ein djup raud dekkfarge. Bismarck, Cox's Orange, Filippa, Transparente Blanche Utsett for kreft og skurv. Bør tynnast for å oppnå større frukter. Brukt som juletrepynt frå gammalt av.
Ingrid Marie November–januar Svært god Lite til middels. Grøngult, ofte dekt av raudt. Ber rikt. Aroma, Filippa, James Grieve, Katja, Lobo Ber tidleg og årsikkert. Bør berre plantast i dei beste fruktstrøka.
James Grieve Oktober–november Ekstra god Middels. Lysegult med raudt. Ber rikt og årleg. Aroma, Discovery, Filippa, Ingrid Marie, Katja, Lobo Middels hardført. Utsett for skurv og gummived.
Jens Pedersen November–januar God Lite til middels. Gul grunnfarge med raude flammar på solsida. Ber tidleg, etter kvart rikt og regelmessig. Tidlegblomstrande sortar Hardført og motstandsdyktig mot soppsjukdommar.
Julyred August–september Svært god, fast og saftig Middels, flatrund. Gulgrøn grunnfarge med godt dekkjande raud dekkfarge. Ber tidleg og rikt. Discovery, James Grieve, Summerred, Transparente Blanche Kort haldbarheit. Krev soppsprøyting. Utsett for skurv, kreft og mjøldogg.
Katja September–oktober Svært god Knapt middels. Gul grunnfarge dekt av raudt. Ber rikt. Discovery, James Grieve, Transparente Blanche Får djupt raude, dekorative eple. Motstandsdyktig mot soppsjukdommar, men utsett for gummived.
Kaupanger Desember–mars God Middels og flattrykt. Gul-gulgrøn grunnfarge, raud dekkfarge på solsida. Ber middels tidleg, rikt og årleg. Middels tidleg til seintblomstrande sortar Blir også kalla skåleple etter det skålforma begerleiet. Hardført, men utsett for kreft i fuktig klima.
Kjerringholm September–oktober God Lite til middels, noko flattrykt og kantete. Bleikt gulgrønt med raudstripete og flammete solside. Sävstaholm Motstandsdyktig mot soppsjukdommar..
Langballe September–november God Middels, noko uregelmessig og kantete. Gylle gult med raudbrun dekkfarge på solsida. Ber tidleg, svært rikt og årleg. Tidlegblomstrande sortar Hardført og trivst i dei fleste klimatypar, men noko utsett for skurv og gul monilia i fuktig klima.
Leiknes Oktober–november God Middels til stort. Grøngult med raude striper. Ber rikt. Discovery, Filippa, Fosseple, Katja, Prins Sterkt mot kreft. Mest på Vestlandet.
Leinestrand August–september God Lite til middels. Gulgrøn grunnfarge, nokre gonger raud dekkfarge på solsida. Ber middels tidleg og middels rikt, årleg. Tidlegblomstrande sortar Hardført og lite utsett for soppsjukdommar.
Lobo November–januar Svært god Middels. Grøngult dekt av raudt. Ber tidleg, rikt og årleg. Aroma, Discovery, Ingrid Marie, James Grieve, Katja Svært hardført, men utsett for skurv, mjøldogg og kreft.
Løeple September–november God, laust fruktkjøtt Middels, avlangt. Gulgrønt med noko raudt. Uvisst
Oster August–september God, syrleg Middels, ovalt. Grøngult med raude striper. Rikt, årvisst. Uvisst
Prins September–oktober Svært god Lite til middels. Grøngult dekt av raudt. Ber tidleg og seinare rikt. Discovery, Filippa, Katja, Transparente Blanche Hardført. Alle stader eple kan dyrkast. Motstandsdyktig mot skurv.
Ribston Desember–april Svært god Middels. Gulgrøn og seinare gul grunnfarge, delvis raudflammete dekkfarge. Ber middels seint, men årleg. Elstar, Filippa, Ingrid Marie, James Grieve Hardført og motstandsdyktig mot skurv, men får kreft i fuktig klima.
Rondestveit September–desember Svært god Middels, flatrundt. Gulgrøn grunnfarge med brunraud, stripete dekkfarge. Ber middels tidleg, rikt og årleg. Tidlegblomstrande sortar Motstandsdyktig mot soppsjukdommar.
Rosenstrips September–november God Middels, flatrundt. Gulgrøn grunnfarge med djupt raud dekkfarge. Ber middels tidleg, seinare jamt årleg. Middels tidlegblomstrande sortar Hardført og toler mykje nedbør, men kan bli skadt av kreft om det blir planta i tung jord.
Sävstaholm September Svært god Lite til middels. Bleikt grøngult med raude striper. Ber tidleg, rikt og årleg. Hampus, Oranie, Summerred, Transparente Blanche Ber tidleg. Hardført. Kan plantast langt mot nord til eige bruk, men er utsett for skurv og gul monilia på Vestlandet.
Signe Tillisch September–desember Svært god Stort. Gulgrøn-gul grunnfarge med raudoransje solside. Ber middels tidleg. Middels og noko vekslande avling. Cellini, Cox's Pomona Utsett for kreft og svært utsett for skurv.
Silkeeple Desember–mars Svært god Lite til middels, flatrundt. Gulkvit grunnfarge med raude flammar på solsida. Ber rikt. Seintblomstrande sortar Får lett kreft og skurv i fuktig klima.
Summerred September–november Svært god Middels. Gulgrøn grunnfarge med mørk raud dekkfarge. Ber tidleg og rikt. Discovery, Katja, Sävstaholm, Transparente Blanche Krev godt stell. Mest for handelsdyrking. Utsett for skurv og kreft.
Tokuku 2 September–november Utmerkt, søt, saftig Middels, konisk. Gulgrønt med raudt over det meste. Riktberande. Carroll, Julyred, Summerred, Transparente Blanche Motstandsdyktig mot sjukdommar. Avla for ikkje å bli brunt når det blir skore.
Torstein Desember–mars God til svært god Lite til middels, flatrundt. Grøngult dekt med raudt. Ber middels rikt og ofte vekselsberande. Discovery, Filippa, Katja, Sävstaholm, Transparent Blanche Får kreft og skurv i fuktig klima.
Transparente Blanche August Middels god Middels. Gulkvitt, nokre gonger med sporadisk raud dekkfarge. Ber tidleg og rikt. Discovery, James Grieve, Katja, Sävstaholm, Summerred Hardført og motstandsdyktig mot sjukdommar, men får lett kreft i kyststrøk.
Vista Bella August Svært god, saftig, aromatisk Middels, flatrundt. Gulgrønt med mørkeraud dekkfarge. Blåaktig utsjånad. Svært riktberande. Discovery, Julyred, Katja, Summerred Kort haldbarheit, krev soppsprøyting.
Øskaug November–desember Svært god Middels, rundt valseforma. Gulgrøn grunnfarge med raudstripete, brunraud dekkfarge. Ber tidleg og regelmessig. Tidlegblomstrande sortar Svært motstandsdyktig mot skurv og kreft.
Åkerø November–desember Ekstra god Middels. Gulgrøn grunnfarge med mursteinsraud, jamn dekkfarge. Ber rikt, men vekslande. James Grieve, Sävstaholm, Transparente Blanche Hardført, men utsett for innròte, kreft og skurv.

Les meir i Store norske leksikon

Litteratur

  • Grønsnes, Astrid & Eitrheim, Sara Grethe (2002). Den store epleboka [ny utg.], isbn 82-521-6034-4
  • Stedje, Per & Skard, Olav (1939). Norsk pomologi, b. 1: Epler

Faktaboks

eple
Malus
Artsdatabanken-ID
103327
GBIF-ID
3001068

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg