James Grieve, skotsk eplesort som bærer frukt hvert år. Middels stort høsteple, avhengig av varm sommer og lite nedbør. I Norge mest plantet på Østlandet. Passer bra i småhager.