Artsdatabanken

Artikkelstart

Artsdatabanken, nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold opprettet i 2005. Artsdatabanken har som viktigste oppgave å forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om det biologiske mangfoldet i Norge, norske arter og naturtyper.

I magasiner og databaser hos museer, forskningsinstitutter, forvaltningsorganer og frivillige organisasjoner ligger verdifull informasjon og data om arter, innhentet gjennom mer enn hundre år. Denne kunnskapen har tidligere ikke vært samlet tilgjengelig. Artsdatabanken samarbeider med de biologiske fagmiljøene for å bygge en faglig og teknisk plattform og infrastruktur som skal gjøre denne informasjonen synlig og tilgjengelig for alle, og derved bidra til at arter og naturtyper blir en faktor det tas hensyn til når beslutninger fattes i samfunnet.

Artsdatabanken er en selvstendig institusjon, administrativt og faglig tilknyttet Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) via Vitenskapsmuseet. Styret er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Publikasjoner og databaser

Artsdatabanken gir ut en rekke publikasjoner og administrerer databaser og prosjekter. De viktigste er:

Norsk rødliste for arter

Dette er den offisielle Rødlista for arter i Norge. Ei rødliste er en sortering av arter i grupper etter graden av risiko for at de skal dø ut fra norsk natur. Norsk rødliste for arter 2010 er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med vitenskapelige institusjoner og frittstående enkeltpersoner med spisskompetanse.

Norsk rødliste for naturtyper

Norsk rødliste for naturtyper 2011 er en oversikt over naturtyper som er vurdert til å ha negativ utvikling eller er svært fåtallig i Norge. Rødlista, som omfatter alle norske områder på den nordlige halvkule, er utarbeidet av en ekspertgruppe under ledelse av Artsdatabanken. I alt er 80 naturtyper rødlistet, 40 av dem i en kategori som tilsier at de er truet.

Fremmede arter i Norge - med norsk svarteliste 2012

Fremmede arter i Norge - med norsk svarteliste 2012 gir oversikt over fremmede arter i Norge, og en vurdering av den økologiske risikoen disse artene utgjør i norsk natur.

Naturtypebasen

Database som dokumenterer typesystemet Naturtyper i Norge (NiN). Her får man oversikt og informasjon om systemet og hvilke naturtyper som finnes i Norge.

Artsnavnebasen

Elektronisk register over navn på arter. Tjenesten driftes av Artsdatabanken i samarbeid med GBIF Norge (den norske noden av the Global Biodiversity Information Facility).

Artskart

Nettbasert karttjenste som dokumenterer funn av norske arter, utviklet i samarbeid med GBIF Norge.

Artsprosjektet

Artsprosjektet er etablert for å kartlegge det norske artsmangfoldet og øke kunnskapen om arter. Slik kunnskap nødvendig for å forstå enkeltarter og artsgruppers roller i økosystemene og det komplekse samspillet i naturen. I tillegg er dette en helt vesentlig forutsetning for kunnskapsbasert forvaltningen av naturmangfoldet.

Eksperter regner det som sannsynlig at så mye som 20 % av artene her i landet ennå ikke er oppdaget. Med dette som utgangspunkt legger Artsprosjektet stor vekt på søk etter nye arter. I 2014 ble en hittil ukjent soppart oppdaget i almeskog på Vestlandet. Den har foreløpig bare latinsk navn, Chlorostroma vestlandicum.

Artsprosjektet arbeider også med registrering av DNA-strekkoder for artene og står bak over to tredeler av de 16000 strekkoder fra 5000 arter som var samlet inn i Norge fram til 2015.

Levende bilder

Levende bilder er små filmer av arter. Filmsnuttene er produsert og gjengitt i høy kvalitet på nett. Prosjektet er ment å skulle bli et tilbud blant annet til skoleverket.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (2)

skrev Elisabeth Carrera

Hei! Det er kanskje på tide å oppdatere utdaterte lenker til Artsdatabanken? https://www.artsdatabanken.no/frontpageAlt.aspx?m=2 https://www.artsdatabanken.no/Article/Article/206 https://www.artsdatabanken.no/ArticleList.aspx?m=131 Vh Elisabeth Carrera

svarte Marit M. Simonsen

Hei! Tusen takk for innspillet, nå er alle lenkene rettet! Hilsen Marit i redaksjonen

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg