Blomsterplantene, eller de dekkfrøete plantene, er den mest artsrike og økologisk varierte av alle plantegrupper. De dominerer mesteparten av landjorda. Om lag 290 000 arter av blomsterplanter er kjent, men nye, tidligere ubeskrevne arter oppdages jevnlig, spesielt i tropiske strøk.Blomsterplantene er frøplanter, som betyr at de formerer seg ved hjelp av frø. Hele artikkelen