Eplefrukt, frukt dannet av 2–5 fruktblad som ikke er sammenvokst innbyrdes, men er omgitt av blomsterbunnen og vokst sammen med denne. Man skiller mellom to typer, steineple og bæreple. Hos steinepler danner fruktbladene hver for seg et steinhardt lag rundt hvert sitt frø. Det blir da 2–5 frie steiner inne i den saftige, melne eplefrukten. Steineple forekommer blant annet hos dvergmispel, mispel, hagtorn og ildtorn. Hos bærepler danner fruktbladene et felles kjernehus omkring frøene. Kjernehuset har en pergamentaktig vegg, som er vokst sammen med den kjøttfulle blomsterbunnen. Bæreple forekommer blant annet hos epletre, pæretre, rogn, asal, blåhegg, kvede og ildkvede.