Cox, styrmann i en kapproingsbåt, kan benyttes i toer, firer og åtter.