Villa, i den opprinnelige, romerske betydning et landsted, oftest i forbindelse med vidløftige hageanlegg (f.eks. Hadrians kjempevilla ved Tivoli). Etter mer enn 1000 års opphold ble villabyggingen tatt opp igjen i 1500-tallets Italia, hvor den førte til en rekke arkitektoniske mesterverker, også hva hagene angår (Villa d'Este i Tivoli, Villa Aldobrandini i Frascati). Da jernbanene fra midten av 1800-tallet gav støtet til en mer åpen bebyggelse utenfor byene, gikk villa over til å bety en enebolig med hage.