Mimosa, slekt i erteblomstfamilien, tidligere regnet som typeslekt for mimosafamilien, busker og trær med dobbelt finnete blad, og i blomsten dobbelt så mange pollenbærere som det er blad i blomsterdekket. Mer enn 450 arter, de fleste i tropisk Amerika. Plantene har karakteristiske søvnbevegelser og er følsomme for pirring. Best kjent er sanseplanten, Mimosa pudica, en ca. ½ m høy busk som stammer fra Brasil, men som nå finnes som ugress i de fleste tropiske land, og som er vanlig dyrket i veksthus. Også arter i planteslekten Acacia betegnes og selges ofte som mimosa. Se også følsomme planter.