Et lands statsforfatning, også brukt om et lands grunnlov.