Stripedelfin, tannhvalart i familien delfiner. Blir 2–2,5 m lange og veier rundt 140 kg. Kroppen er nesten svart på oversiden og hvit på buken; langs kroppssidene går det en bred, gråblå stripe og flere tynne svarte striper. Raske svømmere som ofte rir på bølgene rundt båter. Livnærer seg hovedsakelig av blekksprut og små fisk. Lever i flokk, ofte på mange hundre dyr, i alle tempererte og tropiske farvann; sjelden gjest utenfor norskekysten. Har vært gjenstand for utstrakt fangst, særlig utenfor Japan, og stripedelfin regnes i dag som en sårbar art.