Tamarisk, planteslekt i tamariskfamilien, trær og busker med små, skjellaktige blad, minner om bartrær. 54 arter i Europa, Asia og Nord-Afrika. Salttamarisk, T. gallica, hører hjemme på havstrand og tørre saltstepper i middelhavslandene, brukes mye som leplante. Manna-tamarisk, T. mannifera (Arabia, Iran) utsondrer etter stikk av en skjoldlus en sukkerholdig væske som stivner til en slags «manna».