Teknologi

Teknologi, læren om teknikker og de tilhørende materielle produkter innenfor et bestemt område. Teknologibegrepet kan ha en praktisk og en teoretisk betydning; fundamentalt i begge betydningene er kravet om at kunnskapen skal være formålsrasjonell, dvs. anvendelig eller samfunnsnyttig.Knyttet til det praktiske liv blir teknologibegrepet særlig brukt om produksjonsteknikker, dvs. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Knut A Rosvold

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 287 artikler: