Teknologi er læren om teknikker og de tilhørende materielle produkter innenfor et bestemt område. Teknologibegrepet kan ha en praktisk og en teoretisk betydning; fundamentalt i begge betydningene er kravet om at kunnskapen skal være formålsrasjonell, det vil si anvendelig eller samfunnsnyttig. Ordet og begrepet teknologi ble trolig tatt i bruk fra slutten av det 18. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel