Stolheis, heis med sitteplasser for passasjerene, enten i en kabin eller fritthengende.