Testsløyfe er en innretning som brukes ved kalibrering av mengdemålere, blant annet på oljeplattformer. Den fungerer ved måling av tidsforbruk for passasje av et kjent væskevolum i en rørslynge.